UPRAVA

Direktor Prim. Dr Suzana Sokolović – Begić Pomoćnik direktora za bolničku zdravstvenu zaštitu Prim. Dr Naser Macić Pomoćnik direktora za primarnu zdravstvenu zaštitu Prim. Dr Jasminka Brkan – Hrvačić Glavni tehničar bolnice Sokolović Edin Glavni tehničar PZZ-e Meho Gežo Sekretarica Hamza Zumreta