KONKURSI

05.03.2019
Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta
Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas:
10.12.2019
Javni oglas za prijem u radni odnos
06.03.2020
Javni oglas za prijem u radni odnos - Medicinska sestra / higijenicar
12.03.2020
ODLUKU 0 imenovanju komisij e za izbor kandidata za prijem u radni odnos po javnom oglasu broj: 01-04-13612020 od 07.03.2020. godine