NEMEDICINSKE SLUŽBE

Služba za pravne,kadrovske i opšte poslove Balić Suad, dipl. pravnik, šef službe Služba za ekonomsko - finasijske poslove Veljković Nermina, dipl. ekonomista, šef službe Služba informatike Bakoš Emil, dipl. ing. el., šef službe Tehnička služba Lepara Miralem, šef službe