ZDRAVSTVENI KADAR

Broj i struktura zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenoj djelatnosti predstavljaju značajan faktor porasta kvaliteta zdravstvenih usluga, dostupnosti zdravstvene usluge korisniku i, uopšte, povećanja nivoa standarda zdravstvene zaštite. Bolnica ima 308 uposlenika, od čega 48 doktora medicine (29 specijalista),  7 stomatologa (2 specijalista), 13 viših medicinskih tehničara, s odnosom medicinskog i nemedicinskog osoblja 3,5:1.